Thursday, October 1, 2009

Ett annat lasarett

Då var min lilla gosse inlagd för första gången. Kan det vara
blindtarm?

No comments: