Wednesday, April 2, 2008

Hjälp till för en god sakI England kan man få sitt American Express i rött. Det är inte bara en bra färg, det är en god gärning. När du spenderar pengar med kortet går mellan 1 och 1,25% av det totala beloppet till ”Global Fund”. Organisationen bekämpar AIDS, tuberkulos och malaria. Läs mer på wikipedia om amex red, och om Global Fund. Gå in och sätt ditt namn på listan.

No comments: