Wednesday, July 25, 2007

På vår sida av sjön.


Styrman är på väg till den andra.

No comments: